Vi använder oss av Lena som handledare i arbetsgrupper i en relativt nystartad privat LSS-verksamhet, Rasmusbyn. Lena har en fin förmåga att knyta samman arbetsgrupper med varierad kunskapsnivå om funktionsnedsättning.

Lena erbjuder baskunskap där det behovet finns samtidigt som hon lyfter de i gruppen som kan bidra med sin erfarenhet om bristande förmågor hos de vi möter i vårt arbete. Lena handleder genom att undervisa kring bakomliggande orsaker till beteenden hos de vi arbetar med, ställa frågor kring vårt bemötande samt hur vi kan arbeta förebyggande, i situation samt efter situation.

/Yvonne Hagström, Gruppchef Rasmusbyn

Jag arbetar på en särskola i Stockholm där Lena hållit utbildning. Utbildningen var väldigt konkret och tydlig. Förmedlade hur viktigt det är med struktur och tydlighet och vikten av att anpassa kommunikation med bilder och/eller annat tydliggörande.
Hon handleder även personal på skolan som uppskattar hennes sätt att handleda då hon är tydlig, konkret och delar med sig av olika verktyg, bl.a. en handlingsplan som är enkel att förstå.
Lena har lång erfarenhet och är otroligt kunnig och professionell. Kan varmt rekommendera henne som föreläsare och handledare – vilket vi kommer att fortsätta med.

/Marita Utterström, Pedagogisk samordnare Årsta gårds särskola

Lena tar upp ett viktigt ämne som all personal inom LSS ska ha kunskap om, känslor, relationer och sexualitet. Hon har bra kompetens i ämnet och är en inspirerande och engagerande föreläsare.
Det märks att hon arbetat länge inom detta område och lagt mycket själ i arbetet. Vi fick inspiration till vårt fortsatta arbete med RoS (relationer och sexualitet).

/Matilda Persson, Enhetschef personlig assistans enhet 3 Arvika kommun
Olle Aspelin, Arvika kommun

Lena är en kompentent, erfaren och lyhörd handledare som är duktig på att ta fram kompetensen i de grupper hon handleder. Lena är en positiv och inspirerande person som på ett professionellt sätt delar med sig av sin kunskap.

/Eva Wenell, Stödpedagog sociala resursverksamheten (SRV), Motala kommun