Profilbild Lena Lagren

Välkommen till Lena Lagren kompetensutveckling

Jag är leg. arbetsterapeut med drygt 25 års erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med olika former av kognitiva funktionsnedsättningar inom autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD.

Ett av mina stora intressen och engagemang är att bidra till att kunskap inom kognition (intellektuell- och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ADHD/ADD m.fl.) förmedlas. Ökad kunskap hos personal leder till att personer i behov av stöd får större möjlighet att leva det liv de själva önskar och känna delaktighet i sin vardag, vilket i sig är en mänsklig rättighet.

Jag har varit verksam inom barn- och ungdomshabilitering, särskola (låg-, mellan- och högstadiet) och som pedagogisk verksamhetsutvecklare på Förvaltningen för funktionsstöd i Örebro kommun. Jag vill nu dela med mig av de erfarenheter och kunskaper jag erhållit under åren genom att erbjuda handledning/konsultation och/eller föreläsningar/utbildningar.

Erfarenheten av att i snart 10 år jobbat med känslor, relationer och sexualitet har gjort att jag vid föreläsningar och handledningar förmedlar kunskap som avdramatiserar ämnet och sätter fokus på individen. Ämnet är lite tabubelagt och det är ett svårt ämne att prata om då det är lätt att prata utifrån privata värderingar, men det är ett mycket viktigt område att ge stöd i.

Har varit med och arbetat fram ett metodstöd till personal innehållande en metodbok samt en handledarmanual med bildstöd för samtalsgrupper riktat till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Metodstödet innehåller verktyg mm. för att bättre förstå, hantera och bemöta beteenden och situationer om kan vara svåra att hantera inom området känslor, relationer och sexualitet.