Tjänster

Mina tjänster, handledning/konsultation och föreläsning/utbildning, erbjuds till verksamheter och företag som ger insatser till personer med kognitiva funktionsnedsättningar, som t.ex. LSS-verksamheter och skolor. Genom ett lösningsinriktat förhållningssätt får arbetsgrupper stöd i att forma insatser och anpassningar utifrån ett tydliggörande pedagogiskt arbetssätt. Att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande är viktiga honnörsord för mig samt att ha respekt för människors olikheter.

Målet är att personalen formar insatserna till ett gemensamt förhållningssätt där hänsyn tas till personens styrkor och de förmågor som behöver kompenseras för. Möjlighet till utveckling som skapar trygghet blir större vilket ger ökad livskvalitet för personen i fråga.

Handledning/Konsultation

Under handledningen utgår jag från arbetsgruppens kunskaper och erfarenheter med fokus på att skapa förutsättningar för att utveckla arbetssättet och stärka den professionella rollen. För att ge ett gott stöd till individen, med hjälp av anpassad tydliggörande pedagogik, behöver arbetsgruppen tillsammans göra en analys av den eller de situationer som upplevs som ett problem.

Konsultation kan ibland vara en del i handledningen för att ge inspiration och nya tankar.

Föreläsning/Utbildning

Kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar och dess teorier är avgörande för att personal ska kunna ge det stöd personen är i behov av och har rätt till. Den hjälper oss att förstå de bakomliggande orsaker till beteenden eller situationer som är svåra att hantera för personen, men även för personalen.

Jag delar med mig av egna erfarenheter och många exempel från verkligheten som kopplas till teorierna. Förmedlar tips på hjälpmedel, anpassningar och metoder vilka ger personalen verktyg för att ta ansvar och stödja personen i de situationer som är svåra att hantera.

Ta gärna kontakt med mig för att diskutera vilka just era behov är så skräddarsyr jag föreläsning/utbildning efter era önskemål.